Als consument heb je wettelijk het recht op herroeping binnen 14 dagen. Je kan hierdoor contact opnemen met ons en ontvangt dan een “modelformulier herroeping”. Deze dien je ingevuld en ondertekend retour te sturen wanneer je de overeenkomst met Yousurf wilt herroepen. Houdt rekening met de volgende voorwaarden:

  • 
Je kunt de overeenkomst binnen 14 dagen na het sluiten ervan kosteloos herroepen. Je bent alleen gehouden de eventuele kotsen te betalen voor het gebruik van de dienst tot het moment van ontbinding.
  • Voor domeinregistratie geldt het herroepingsrecht niet, omdat deze dienst binnen de wettelijke termijn voor herroeping volledig wordt uitgevoerd.
  • Je mag het formulier, mits volledig ingevuld, per post of e-mail aan Yousurf sturen. De ontvangst hiervan wordt binnen 2 werkdagen door ons bevestigd. Ontbinding is slechts mogelijk na bevestiging van ontvangst.
  • Reeds betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst, worden terugbetaald, voor zover mogelijk op dezelfde wijze als je de bestelling hebt betaald.

Heb je vragen over herroeping? Neem dan contact op met ons.